Ahkâf Suresi


Ahkâf suresi, Mekke döneminde inmiş olup 35 ayettir. Sure adını, 21. ayette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. “Kum tepeleri” anlamına gelen “Ahkâf”, Yemen’de “Ad” kavminin yaşadığı bir bölgenin adıdır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım