Ali İmran Suresi


Al-i İmran sûresi, Medine döneminde inmiş olup 200 âyettir. Sûrenin 33 ve 35. âyetlerinde Hz. İsa’nın anne tarafından dedesi olan İmran’dan ve onun soyundan söz edildiği için bu adı almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım