Asr Suresi


Asr suresi, Mekke döneminde inmiş olup 3 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “zaman/çağ/ikindi vakti” anlamlarına gelen “Asr” kelimesinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım