Fatır Suresi


Fatır suresi, Mekke döneminde inmiş olup 45 ayettir. Sure, birinci ayette geçen ve “Yaratan, yoktan vareden” anlamlarına gelen “Fatır” kelimesinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım