Hicr Suresi


Hicr suresi Mekke döneminde inmiş olup 99 ayettir. Sure adını 80. ayette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr Medine’nin kuzeyinde, vaktiyle Semud kavminin yaşadığı bir bölgenin adıdır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım