Hucurat Suresi


Hucurat suresi, Medine döneminde inmiş olup 18 ayettir. Sure adını, dördüncü ayette geçen ve “odalar” anlamına gelen “Hucurat” kelimesinden almıştır. Burada Hz. Muhammed’in aile fertleriyle birlikte kaldığı odalar anlatılmaktadır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım