Hümeze Suresi


Hümeze suresi, Mekke döneminde inmiş olup 9 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “arkadan çekiştiren kimse” anlamına gelen “Hümeze” kelimesinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım