İnfitar Suresi


İnfitar suresi, Mekke döneminde inmiş olup 19 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “yarılmak” anlamına gelen “İnfitar” kelimesinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım