İnsan Suresi


İnsan suresi, Medine döneminde inmiş olup 31 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen “İnsan” kelimesinden almıştır. Aynı ayette geçen “Dehr” kelimesinden dolayı “Dehr suresi” de denilmektedir. “Dehr”, başı ve sonu belli olmayan uzun bir zaman dilimine denir.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım