Mücadile Suresi


Mücadile suresi, Medine döneminde inmiş olup 22 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “mücadele etmek/tartışmak” anlamına gelen “tücadilü” kelimesinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım