Münafikun Suresi


Münafikun suresi, Medine döneminde inmiş olup 11 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “münafıklar” anlamına gelen “münafikun” kelimesinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım