Sâd Suresi


Sâd suresi, Mekke döneminde inmiş olup 88 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen “Sâd” harfinden almıştır.


© 2017 Cemal Külünkoğlu Resmi Web Sitesi | Design by Bumu Yazılım